Vanaf 2007 tot heden heeft de studentenvereniging ‘Oxygeneplus’ tal van activiteiten georganiseerd.

Hetgene wat ons verschillend maakt van andere studentenverenigingen is dat we niet enkel ontspannende activiteiten organiseren, maar ook veel aan aandacht hechten aan leerrijke organisaties op academisch niveau. Het organiseren van seminaries over studeertechnieken, peter- en meterwerkingen voor eerstejaarsstudenten waarbij een oudere student hen steunt, studeerkampen, stagemogelijkheden, careers evening voor laatste jaars,…  hebben allemaal als uiteindelijke hoofddoelstelling het verhogen van slaagkansen van studenten.

Daarnaast hebben we ontspannende activiteiten die bestaan uit: stand-up shows , interuniversitaire voetbal toernooien, bowling, zwemmen, reizen naar het buitenland…

Onze grootste troef is dat we mee willen helpen aan het zoeken van oplossingen voor problemen die kunnen ontstaan in het hoger onderwijs en dit d.m.v. academische activiteiten zoals hierboven vermeld.

Hierdoor hebben we in de Raad van Bestuur beslist om onze visie en doelstellingen te verbreden door ook op academisch niveau te werk te gaan.

Hiervoor hebben we dit jaar ook studenten die doctoreren in onze Raad van Bestuur opgenomen en hebben we besloten om onze naam te veranderen van ‘OXYGENE PLUS’ naar ‘BELGIAN STUDENT PLATFORM’. BS.Platform zal bestaan uit verschillende commissies :

i. Onderzoek & Publicaties

ii. Onderwijs & Vorming

iii. Sociale en Culturele Activiteiten

iv.  Professionele carrière

Voortaan zullen we dus voortbestaan met de nieuwe benaming ‘BS.Platform’. Hierbij willen we de nadruk leggen op het feit dat het hier niet gaat over de stichting van een nieuwe studentenvereniging.
Het betreft hier namelijk een herstructurering van een bestaande studentenvereniging met een nieuwe naam en een bredere visie.

Voor verdere informatie kunt u ons bereiken via info@studentplatform.be

Belgian Student Platform